Tyrone varsity 66, Hooker JV 20

Shawn Yorks
Aug. 29, 2019
Tyrone, Oklahoma